โปรแกรมบาร์เทนเดอร์

จัดจำหน่ายโปรแกรมบาร์เทนเดอร์ (bartender software) 4 รุ่น BarTender Basic , BarTender Professional ,  BarTender Automation , BarTender Enterprise Automation พร้อมบริการติดตั้งและสอนการใช้งานฟรี