ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ เพอเฟ็ค เลเบล แอนด์ บาร์โค๊ด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ เพอเฟ็ค เลเบล แอนด์ บาร์โค๊ด เราคือผู้จำหน่ายปลีก-ส่ง เกี่ยวกับงานบาร์โค้ด ได้แก่ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด, โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ด, เครื่องอ่านบาร์โค้ด, สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด และหมึกพิมพ์บาร์โค้ด เป็นต้น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ เพอเฟ็ค เลเบล แอนด์ บาร์โค๊ด  เราดำเนินธรุกิจเกี่ยวกับระบบงานบาร์โค้ด โดยทีมงานที่มีประสบการณ์งานบาร์โค้ด มานับ 10 ปี ทำให้เราสามารถดูแลงานบาร์โค้ดให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น การเริ่มต้นใช้งานระบบบาร์โค้ด ให้คำปรึกษาการใช้งานบาร์โค้ด ขยายระบบงานบาร์โค้ดให้รองรับระบบงานของลูกค้า โดยทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความคุ้มทุนที่สุด

และเรายังเป็นผู้จำหน่าย เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด หลากหลายยี่ห้อ เช่น SATO, Zebra, Honeywell, Intermec, Datamax, TSC, Citizen, CipherLab, Datalogic เป็นต้น รวมไปถึงสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด หมึกพิมพ์บาร์โค้ด พร้อมกันนี้เรายังบริการตรวจซ่อมเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด และเครื่องอ่านบาร์โค้ด อีกด้วย

นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมออกแบบและพิมพ์งานบาร์โค้ด ที่ทรงประสิทธิ์ภาพที่สุดในประเทศไทย คือโปรแกรม บาร์เทนเดอร์ ที่สามารถรองรับการพิมพ์งานบาร์โค้ดตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ที่มีเครื่องพิมพ์เพียงเครื่องเดียว ไปจนถึงระดับองค์กรณ์ขนาดใหญ่ ที่มีระบบงานพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ที่เป็นโครงข่ายแบบหลายเครื่องพิมพ์ได้

และด้วยนโยบายในการดูแลลูกค้า ที่เน้นในเรื่องคุณภาพงาน และบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา และเราจะรักษาและดำเนิน นโยบายนี้ตลอดไป

สินค้าและบริการ

  • จำหน่าย เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดหลายรุ่น หลายยี่ห้อ เช่น SATO, Zebra, Honeywell, Intermec, Datamax, TSC, Citizen เป็นต้น
  • จำหน่าย โปรแกรมบาร์เทนเดอร์ เพื่อออกแบบและพิมพ์งานบาร์โค้ด
  • จำหน่าย เครื่องอ่านบาร์โค้ดหลายรุ่น หลายยี่ห้อ เช่น Zebra(Motorola), Honeywell, Intermec, Metrologic, Datalogic เป็นต้น
  • จำหน่าย เครื่องอ่านบันทึกบาร์โค้ดแบบพกพา หลายรุ่น หลายยี่ห้อ เช่น Zebra(Motorola), Honeywell, Intermec, CipherLab เป็นต้น
  • จำหน่าย สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบปั้มเปล่า และงานสี
  • จำหน่าย หมึกพิมพ์บาร์โค้ด ทั้งแบบ Wax, Wax-Resin และ Resin
  • งานตรวจซ่อมเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด
  • จำหน่าย หัวพิมพ์ หลากหลายรุ่น สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  • ทำโปรแกรมสต๊อก และโปรแกรมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบงานบาร์โค้ด
  • ให้คำปรึกษาและแนะนำ เกี่ยวกับระบบงานบาร์โค้ด

Download Company Profile 

บาร์โค้ด