เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแฟกซ์สลิปหรือหมายเลข Ticket มาที่เบอร์ 02-275-2461 หรือสแกนส่งทางอีเมล์  btss_label2560@hotmail.com หรือกรอกแบบฟอร์มแจ้งชำระค่าบริการได้ที่ แจ้งชำระค่าบริการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-275-2464, 02-275-2465