CITIZEN

บริษัท บาร์โค้ด เทค ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ยี่ห้อ CITIZEN ความสวยงามและทันสมัย มาพร้อมประสิทธิภาพที่สูงกับขนาดเล็กสำหรับพื้นที่จำกัด   เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Citizen มีมาตรฐานการผลิตของประเทศญี่ปุ่น