สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (PVC Sticker)

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Barcode Sticker) แบบ PVC

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด แบบ PVC จะมี 2 แบบ คือ PCVใส และ PCVขาวมัน สติ๊กเกอร์เป็นเนื้อพลาสติก ฉีกไม่ขาด กันน้ำ

ลักษณะงานที่นำไปใช้ :

PCV ใส เนื่องจากเป็นสติ๊กเกอร์ใส เนื้อพลาสติก ฉีกไม่ขาด กันน้ำ มีความทนทานสูง จึงเหมาะกับงาน เช่น งานเครื่องสำอาง ฉลากสินค้าทั่วไป
PCV ขาวมัน เช่น เป็นสติ๊กเกอร์พลาสติกสีขาวขุ่นฉีกไม่ขาด กันน้ำ ทนความร้อนและสารเคมี จึงเหมาะกับงาน เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสากรรมปิโตเลียม อุตสาหกรรมเคมี ฉลากสินค้าที่มีสารเคมีและต้องโดนน้ำ เช่น ผลิตภัณฑ์และของใช้ในห้องน้ำ

จุดเด่น : PCV ใส เป็นสติ๊กเกอร์ใส เนื้อพลาสติก ฉีกไม่ขาด งานพิมพ์คมชัดสวยงาม เหมือนสติกเกอร์ LAMINATE
PCV ขาวมัน เป็นสติ๊กเกอร์พลาสติกสีขาวขุ่นฉีกไม่ขาด กันน้ำ ทนความร้อนและสารเคมี มีความคงทนสูง

หมวดหมู่: ,