เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Honeywell PC42t

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ขนาดเล็ก Honeywell PC42t  เป็นเครื่องพิมพ์ ที่มีความสามารถสูงตัวหนึ่งในบรรดารุ่นเล็กด้วยกัน เลยทีเดียว เป็นแบบสเปกดี ราคาเบา ใช้งานง่าย ใส่กระดาษ กับผ้าหมึกได้ง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถใส่ผ้าหมึกได้ทั้งแกน 0.5 นิ้ว และ 1.0 นิ้ว ซึ่งจะรองรับ Ribbon ได้ความยาวถึง 300 เมตร นอกจากนี้ยังมีช่องทาง ( Connection Port ) การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น USB , RS232 และ LAN Port เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ใช้

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ขนาดเล็ก Honeywell PC42t .

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ขนาดเล็ก Honeywell PC42t นี้ สามารถทำงานได้ทั้งงานที่ต้องใช้ผ้าหมึก และงานที่ไม่ต้องใช้ผ้าหมึก ทำให้รองรับงานพิมพ์ได้ทั้งสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด และ ตั๋ว Tags  เหมาะกับการใช้งานทางด้านค้าปลีก ป้ายบอกราคา  งานเอสเอ็มอี SME งานคลังสินค้า ระบบโลจิสติกส์ งานกระจายสินค้า จัดส่งสินค้า หรือจะประยุกต์ใช้ ในกระบวนการผลิต ติดตามสินค้า พาเลท หรือ คาร์ตัน ของโรงงานกลาง หรือนำไปประยุกต์ใช้ในกิจการโรงพยาบาล เช่น พิมพ์ฉลากปิดหลอดทดลอง ซองยา หรือ รหัสผู้ป่วย เวชระเบียน เป็นต้น

  • เหมาะกับงานค้าปลีก ป้ายราคา งานเอสเอ็มอี SME
  • เหมาะกับงานคลังสินค้าขนาดเล็ก และขนาดกลาง
  • เหมาะกับงานขนส่งและโลจิสติกส์
  • เหมาะกับงานในโรงพยาบาล
  • เหมาะกับโรงงานขนาดเล็ก ถึง ขนาดกลาง