เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด SATO รุ่น M84Pro (203 DPI)

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด SATO รุ่น M84Pro (203 DPI)

เครื่องพิมพ์สมรรถนะสูงที่ทนทานพร้อมความละเอียดสูงM84Pro ให้ผู้ใช้กำหนดค่าความละเอียดในการพิมพ์ได้ 203dpi
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพของ M84Pro สามารถพิมพ์ได้ปริมาณสูงและมีความเร็วในการพิมพ์ 10 ips ที่ความละเอียด 203 dpi