เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด SATO รุ่น CLNX Series (CL6NX 305DPI)

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด SATO รุ่น CLNX Series (CL6NX 305DPI)

เป็นเครื่องพิมพ์อุตสาหกรรมระบบถ่ายโอนความร้อนรุ่นใหม่ของ SATO มีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน และสนับสนุนระบบบาร์โค้ด ชุดตัวตัวอักษร และ RFID (มีเฉพาะรุ่น CL4NX เท่านั้น) ได้เป็นอย่างดี

NX Series นั้นได้รวบรวมคุณสมบัติต่างๆที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและการออกแบบระดับโลกเพื่อที่จะส่งมอบเทคโนโลยีการพิพม์ที่ที่มีประสิทธิภาพและเกินความคาดหมาย