เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC รุ่น ME240

เครื่องพิมพ์ TSC  ME240 ใช้หัวพิมพ์เทคโนโลยีชั้นสูง, หน่วยประมวลผลใหม่ที่รวดเร็วขึ้นและหน่วยความจำที่มากขึ้น ทำให้การพิมพ์บาร์โค้ดมีคุณภาพสูงและพิมพ์ได้รวดเร็วขึ้น

เครื่องพิมพ์ TSC  ME240 ใช้หัวพิมพ์เทคโนโลยีชั้นสูง, หน่วยประมวลผลใหม่ที่รวดเร็วขึ้นและหน่วยความจำที่มากขึ้น ทำให้การพิมพ์บาร์โค้ดมีคุณภาพสูงและพิมพ์ได้รวดเร็วขึ้น TTP ME240เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่มีคุณภาพการพิมพ์ที่ดี
สุดในเครื่องพิมพ์ระดับกลาง ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์แบบใหม่ร่วม
กับหน่วยประมวลผลที่รวดเร็วขึ้นและได้รับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ เรียกว่า”Thermal Smart Control”ซึ่งระบบจะคำนวณและติดตาม
ระยะเวลาที่จะได้รับความร้อนแต่ละพิกเซล เพื่อให้งานพิมพ์ถูกต้อง
คมชัดและชัดเจนทุกฉลากทุกครั้ง ไม่ว่าคุณจะพิมพ์หนึ่งฉลากหรือ
พิมพ์ต่อเนื่องหลายพันฉลาก ทำให้งานพิมพ์ของคุณได้บาร์โค้ดที่มี
คณภาพสูง พร้อมช่องต่อUSB keyboard รองรับการพิมพ์
แบบ standalone