เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC รุ่น TTP-2610MT

เครื่องพิมพ์ TTP-2610MT เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมถูกสร้างขึ้นสำหรับ
ปริมาณสูงภารกิจที่สำคัญ, การพิมพ์ฉลาก ที่มีหน่วยประมวลผลที่ 
 เร็วที่สุดของเรา เครื่องพิมพ์ MX340 เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมถูกสร้างขึ้นสำหรับ
ปริมาณสูงภารกิจที่สำคัญ, การพิมพ์ฉลาก ที่มีหน่วยประมวลผลที่
เร็วที่สุดของเรา MX340เพิ่มผลผลิตได้เร็วขึ้นด้วยการสื่อสารและ
ความเร็วในการพิมพ์ TTP-2610MT 
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานรวมทั้งการผลิต, การขนส่ง, การจัดส่งสินค้าและการตรวจสอบสินค้า