เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC รุ่น TTP-644MU Series

เครื่องพิมพ์  TTP-644MU มีหัวพิมพ์เทคโนโลยีชั้นสูง, หน่วยประมวลผลใหม่ที่เร็วขึ้นและลูกค้าทั้งหมดของหน่วยความจำที่จะต้องมีการพิมพ์ฉลากที่มีคุณภาพสูง เครื่องพิมพ์  TTP-644MU มีหัวพิมพ์เทคโนโลยีชั้นสูง, หน่วยประมวลผลใหม่ที่เร็วขึ้นและลูกค้าทั้งหมดของหน่วยความจำที่จะต้องมีการพิมพ์ฉลากที่มีคุณภาพสูงที่ความเร็วที่เร็วที่สุดคุณภาพการพิมพ์ที่เพิ่มขึ้นTTP-644MU Series คุณสมบัติที่ดีที่สุด TSC คุณภาพการพิมพ์ที่ได้
เคยนำเสนอในเครื่องพิมพ์ระดับกลางด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ใหม่รวมกับหน่วยประมวลผลได้เร็วขึ้น