เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ขนาดเล็ก SATO รุ่น WS4

เหมาะกับการใช้งานทางด้านค้าปลีก งานเอสเอ็มอี SME ป้ายบอกราคา งานคลังสินค้า ระบบโลจิสติกส์ งานกระจายสินค้า จัดส่งสินค้า หรือจะประยุกต์ใช้ในโรงงานขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง ในกระบวนการผลิต ติดตามสินค้า พาเลท หรือ คาร์ตัน หรือนำไปประยุกต์ใช้ในกิจการโรงพยาบาล เช่น พิมพ์ฉลากปิดหลอดทดลอง ซองยา หรือ รหัสผู้ป่วย เวชระเบียน เป็นต้น

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ขนาดเล็ก รุ่น WS4  เครื่องพิมพ์ รุ่นนี้เรียกได้ว่า จัดมาเต็มเนื่องจากมีช่องทาง ( Connection Port ) การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น USB , RS232 และ LAN Port เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ใช้ เครื่องพิมพ์รุ่น WS4 นี้สามารถใส่ผ้าหมึก หรือ Ribbon ได้ถึงความยาว 300 เมตร และมีช่องใส่ สติ๊กเกอร์ ที่ใส่ได้ง่าย รองรับงานพิมพ์ได้ทั้งสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด, ตั๋ว Tags และแถบรัดข้อมือ Wristbands

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ขนาดเล็ก รุ่น WS4 

  • เหมาะกับงานค้าปลีก ป้ายราคา งานเอสเอ็มอี SME
  • เหมาะกับงานคลังสินค้าขนาดเล็ก และขนาดกลาง
  • เหมาะกับงานขนส่งและโลจิสติกส์
  • เหมาะกับงานในโรงพยาบาล
  • เหมาะกับโรงงานขนาดเล็ก ถึง ขนาดกลาง