เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Zebra RS4000 1D Corded Ring Scanner

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Zebra

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Zebra RS4000 1D Corded Ring Scanner ด้วยเทคโนโลยี Adaptive Scanning ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Zebra เพื่อจับบาร์โค้ดจากการสัมผัสใกล้ถึง 15 ฟุต/4.5 ม. เส้นการสแกนที่สว่างช่วยให้จับบาร์โค้ดเป็นครั้งแรกได้ง่ายและรองรับความสามารถในการสแกนที่หลากหลาย เครื่องสแกนวงแหวน RS4000 1D ปรับปรุงประสิทธิภาพและความแม่นยำของผู้ปฏิบัติงาน

Product Description

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Zebra RS4000 1D Corded Ring Scanner

การใช้ในอุตสาหกรรม : การค้าปลีก การผลิต การขนส่ง การจัดการคลังสินค้า 

DIMENSIONS 1.9 in. H x 1.4 in. W x 1.9 in. (4.8 cm H x 3.6 cm W x 4.8 cm )
WEIGHT 2.0 oz./56.7 g

DOWNLOAD SPECIFICATIONS