เครื่องอ่านบาร์โค้ด CipherLab 1266 Bluetooth

สร้างขึ้นด้วยความปลอดภัยอ่านการถ่ายภาพเชิงเส้นสแกนเนอร์
1266 Bluetooth เชื่อมต่อที่ใดก็ได้ภายใน 100 เมตร (328 ฟุต.) 1266 Bluetooth สร้างขึ้นด้วยความปลอดภัยอ่านการถ่ายภาพเชิงเส้นสแกนเนอร์
1266 Bluetooth เชื่อมต่อที่ใดก็ได้ภายใน 100 เมตร (328 ฟุต.) 1266 Bluetooth ทำให้การทำงานของการลงทุนของคุณด้วยการ
แบ่งปันเปลสื่อสารที่มีถึงเจ็ดสแกนเนอร์ CipherLab Bluetooth ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าที่ถูกสร้างขึ้นขวาเข้าเครื่องสแกนแบบไร้สาย Bluetooth 1166