เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell Granit 1280i

เลเซอร์สแกนเนอร์ 1280i สำหรับอุตสาหกรรม ระยะการอ่านบาร์โค้ด
ไกลถึง 54 ‘(16.5m) หรือใกล้ถึง 3.5 “(8.9cm) เลเซอร์สแกนเนอร์ 1280i สำหรับอุตสาหกรรม ระยะการอ่านบาร์โค้ด
ไกลถึง 54 ‘(16.5m) หรือใกล้ถึง 3.5 “(8.9cm) สร้างขึ้นมาเพื่ออ่านบาร์โค้ดแบบเส้นตรงความกว้าง 1280i สนับสนุนผลิตคนงานสูงสุดที่มีช่วงของการขยายการอ่านความคิดเห็นของผู้ที่ใช้งานง่าย