เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell Granit 1920i Industrial DPM Area-Imaging

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell Granit 1920i Industrial DPM Area-Imaging เป็นส่วนหนึ่งของตระกูล Granit ที่ทนทาน สามารถตรวจจับเครื่องหมายส่วนต่างๆ ได้โดยตรงอย่างง่ายดาย พร้อมด้วยบาร์โค้ดมาตรฐานบนฉลากที่พิมพ์

Product Description

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell Granit 1920i Industrial DPM Area-Imaging เครื่องอ่านบาร์โค้ดสามารถอ่านบาร์โค้ด 1D และ 2D มาตรฐานบนฉลากที่พิมพ์ออกมา เพื่อตอบสนองความต้องการการสแกนแบบ end-to-end ทั่วทั้งเวิร์กโฟลว์ที่สมบูรณ์ตั้งแต่สายการผลิตจนถึงคลังสินค้า

Dimensions 134 mm x 74.5 mm x 193 mm (5.27 in x 2.93 in x 7.6 in)
Scan Pattern Area Image
Brightness 0 to 100,000 lux
Scanning Range Standard range SR
Drop Specifications 50 2 m 6.5 ft drops to concrete at -30 °C -22 °F
Interface USB, Keyboard Wedge, RS-232 
Tumble Specifications 5,000 1 m 3.3 ft tumbles
Features Multi-Illumination System , Automatic Illumination Mode Cycling

DOWNLOAD SPECIFICATIONS