โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ด,โปรแกรม บาร์เทนเดอร์ โปรเฟสชันแนล(BarTender Professional Program) ,โปรแกรมบาร์โค้ด

โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ด , โปรแกรม บาร์เทนเดอร์ โปรเฟสชันแนล (BarTender Professional) ใช้งานร่วมกับ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ทำงานในลักษณะซิงเกิ้ลยูสเซอร์ (Single User) คือ 1 กล่อง 1 ลิขสิทธิ์ สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ PC ได้ 1 เครื่อง แต่สามารถสั่งพิมพ์งานฉลาก และงานบาร์โค้ดไปยัง เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์ ต่างๆ ที่อยู่ในเครื่อข่ายเดียวกัน ได้หลายเครื่อง

โปรแกรม บาร์เทนเดอร์ โปรเฟสชันแนล (BarTender Professional) มีเมนูสั่งงานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีเครื่องมือออกแบบหลายรายการ ทำให้ โปรแกรม บาร์เทนเดอร์ โปรเฟสชันแนล (BarTender Professional) ใช้งานง่าย, คล่องตัว และยืดหยุ่นกับการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง

รายละเอียดสินค้า

โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ด , โปรแกรม บาร์เทนเดอร์ โปรเฟสชันแนล (BarTender Professional) , โปรแกรมบาร์โค้ด

 • ใช้งานง่าย เพราะมีเครื่องมือในการออกแบบอยู่หลายรายการ
 • ยืดหยุ่นต่อผู้ใช้เมื่อต้องการปรับเปลี่ยน รูปแบบฉลาก และ สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด
 • รองรับการออกแบบและพิมพ์งานกับ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก และเครื่องพิมพ์ทั่วๆไป
 • รองรับการออกแบบและพิมพ์งานกับเครื่องพิมพ์ในระบบ RFID
 • สามารถทำรันนิ่งนัมเบอร์ได้ Running Number
 • สามารถดึงข้อมูลจากไฟล์เอ็กเซล ออกมาพิมพ์ได้ Excel File
 • สามารถดึงข้อมูลผ่านทาง กลุ่มฐานข้อมูลของไมโครซอฟท์คือ Microsoft OLE DB and ODBC support, including drivers for:  Access, AS/400, Btrieve, dBase, Excel, Informix, Interbase, MySQL, Oracle database, Pervasive.SQL, PostgreSQL, Progress, SQL Server, Sybase, and more
  .
 • ต้องการดูข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติม คลิกที่นี่
  Get Technical Specifications of BarTender Program Click Here.
  .
 • โหลดโบรชัวร์ โปรแกรม บาร์เทนเดอร์ ฉบับภาษาไทย คลิกที่นี่
  Download BarTender Brochure Thai edition, Click Here.
  .
 • โหลดโบรชัวร์ โปรแกรม บาร์เทนเดอร์ ฉบับภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่
  Download BarTender Brochure English edition, Click Here.
  .
 • โหลด โปรแกรม บาร์เทนเดอร์ ตัวทดลอง ใช้งานได้นาน 30 วัน คลิกที่นี่
  Download 30days Trial version of BarTender Program , Click Here.
  .
 • โหลดไดรเวอร์ของ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จากโปรแกรม บาร์เทนเดอร์ คลิกที่นี่
  Download Barcode Printer Drivers from BarTender , Click Here.