โปรแกรมบาร์เทนเดอร์เอ็นเตอร์ไพร้ส (BarTender Enterprise)

โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ด , โปรแกรม บาร์เทนเดอร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส ออโตเมชั่น (BarTender Enterprise Automation) ใช้งานร่วมกับ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ทำงานในลักษณะมัลติยูสเซอร์ (Multi User) และสามารถทำรายการต่างได้เหมือนกับ โปรแกรม บาร์เทนเดอร์ ออโตเมชั่น (BarTender Automaiton ) แต่จะมีความสามารถมากกว่าคือ มีเครื่องมือและแอพพลิเคชั่น เพื่อให้ผู้ใช้ ได้นำไปประยุกต์ กับงานผ่านทางระบบ อินเตอร์เน็ต และบราวส์เซอร์ ทำให้สามารถใช้งานโปรแกรมบาร์เทนเดอร์บน OS ต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android เป็นต้น
โปรแกรม บาร์เทนเดอร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส ออโตเมชั่น (BarTender Enterprise Automation) สามารถอ่านข้อมูลจาก Excel Files, หรือจากกลุ่มฐานข้อมูลของไมโครซอฟท์คือ Microsoft OLE DB and ODBC support, including drivers for: Access, AS/400, Btrieve, dBase, Excel, Informix, Interbase, MySQL, Oracle database, Pervasive.SQL, PostgreSQL, Progress, SQL Server, Sybase, and more รวมไปถึงสามารถอ่านข้อมูลจาก SAP และ Oracle

Product Description

โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ด , โปรแกรม บาร์เทนเดอร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส ออโตเมชั่น (BarTender Enterprise Automation) , โปรแกรมบาร์โค้ด

 • ใช้งานง่าย เพราะมีเครื่องมือในการออกแบบอยู่หลายรายการ
 • ยืดหยุ่นต่อผู้ใช้เมื่อต้องการปรับเปลี่ยน รูปแบบฉลาก และ สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด
 • รองรับเครื่องพิมพ์ได้หลากหลายยี่ห้อทั้ง เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เฉพาะทางและเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ทั่วไป
 • รองรับการออกแบบและพิมพ์งานกับเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก
 • รองรับการออกแบบและพิมพ์งานกับเครื่องพิมพ์ในระบบ RFID
 • มีเครื่องมือและแอพพลิเคชั่น เพื่อให้ผู้ใช้ ได้นำไปประยุกต์ กับงานผ่านทางระบบ อินเตอร์เน็ต และบราวส์เซอร์ ทำให้สามารถใช้งานโปรแกรมบาร์เทนเดอร์บน OS ต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android เป็นต้น
 • สามารถทำรันนิ่งนัมเบอร์ได้ Running Number
 • สามารถดึงข้อมูลจากไฟล์เอ็กเซล ออกมาพิมพ์ได้ Excel File
 • สามารถดึงข้อมูลผ่านทาง กลุ่มฐานข้อมูลของไมโครซอฟท์คือ Microsoft OLE DB and ODBC support, including drivers for:  Access, AS/400, Btrieve, dBase, Excel, Informix, Interbase, MySQL, Oracle database, Pervasive.SQL, PostgreSQL, Progress, SQL Server, Sybase, and more
 • สามารถอ่านข้อมูลจาก SAP และ Oracle ได้
  .
  .
 • ต้องการดูข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • Get Technical Specifications of BarTender Program Click Here.
  .
 • โหลดโบรชัวร์ โปรแกรม บาร์เทนเดอร์ ฉบับภาษาไทย คลิกที่นี่
 • Download BarTender Brochure Thai edition, Click Here.
  .
 • โหลดโบรชัวร์ โปรแกรม บาร์เทนเดอร์ ฉบับภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่
 • Download BarTender Brochure English edition, Click Here.
  .
 • โหลด โปรแกรม บาร์เทนเดอร์ ตัวทดลอง ใช้งานได้นาน 30 วัน คลิกที่นี่
 • Download 30days Trial version of BarTender Program , Click Here.
  .
 • โหลดไดรเวอร์ของ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จากโปรแกรม บาร์เทนเดอร์ คลิกที่นี่
 • Download Barcode Printer Drivers from BarTender , Click Here.