โปรแกรม NiceLabel Designer Pro

Product Description

Nice Label Designer Pro Software

เป็นโปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด ปี 2017 สำหรับรุ่น Designer Pro ถูกออกแบบมาให้รองรับการออกแบบงานพิมพ์ฉลากที่ต้องการคุณภาพสูง มีความหลากหลายในการออกแบบ และการพิมพ์แบบ EasyForms ที่ไร้ซึ่งข้อผิดพลาด NiceLabel Designer Pro มีเครื่องมือสนับสนุนการออกแบบฉลากอย่างครบถ้วน รองรับมาตรฐานอุตสาหกรรม และ Unicode ที่ช่วยให้คุณสามารถออกแบบฉลากได้ทุกๆ ภาษาบนฉลากเดียวกัน มีเทมเพลตช่วยในการออกแบบฉลาก รองรับบาร์โค้ดได้มากกว่า 70 ชนิด (ทั้ง 1D และ 2D) รูปแบบขั้นสูง – rich text, curved text, paragraphs, line styles, grouping, shape fill, relative positioning เป็นต้น การสนับสนุน RFID Tag ขั้นสูง EasyForms จะสร้างแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติสำหรับทุกงานออกแบบของคุณ ปรับรูปแบบของ EasyForms เพื่อให้พอดีกับโพรเซสการพิมพ์ของคุณได้ภายในไม่กี่วินาที เพิ่มกราฟิก โลโก้ และการเชื่อมโยงหน้าเว็บในรูปแบบที่พิมพ์ สามารถขยายรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ทำงานร่วมกับหน้าจอสัมผัสได้อย่างมีประสิทธภาพ สามารถถึงข้อมูลได้จากหลายๆ ฐานข้อมูลพร้อมๆ กัน สามารถดึงข้อมูลกราฟิกจากฐานข้อมูลได้ สามารถตรวจสอบฐานข้อมูลและแสดงตัวอย่างงานพิมพ์ระหว่างออกแบบได้

#โปรแกรม NiceLabel Designer Pro