โปรแกรมบาร์เทนเดอร์ออโตเมชั่น (BarTender Automaion)

โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ด , โปรแกรม บาร์เทนเดอร์ ออโตเมชั่น (BarTender Automation) ใช้งานร่วมกับ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ทำงานในลักษณะมัลติยูสเซอร์ (Multi User) และสามารถทำรายการต่างได้เหมือนกับ โปรแกรม บาร์เทนเดอร์ โปรเฟสชันแนล (BarTender Professional)  แต่จะมีความสามารถมากกว่าคือ ผู้ใช้สามารถเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อทำงานร่วมกับโปรแกรม บาร์เทนเดอร์ ออโตเมชั่น ได้อย่างกลมกลืน พร้อมทั้งมีเครื่องมือที่ชื่อว่า Integration Builder ที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการพิมพ์ฉลากได้ในแบบอัตโนมัติ

โปรแกรม บาร์เทนเดอร์ ออโตเมชั่น (BarTender Automation) สามารถอ่านข้อมูลจาก Excel Files, หรือจากกลุ่มฐานข้อมูลของไมโครซอฟท์คือ Microsoft OLE DB and ODBC support, including drivers for:  Access, AS/400, Btrieve, dBase, Excel, Informix, Interbase, MySQL, Oracle database, Pervasive.SQL, PostgreSQL, Progress, SQL Server, Sybase, and more รวมไปถึงสามารถอ่านข้อมูลจาก SAP ที่อยู่ในรูปแบบของ IDocs

Product Description

.โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ด , โปรแกรม บาร์เทนเดอร์ ออโตเมชั่น (BarTender Automation) , โปรแกรมบาร์โค้ด

 • ใช้งานง่าย เพราะมีเครื่องมือในการออกแบบอยู่หลายรายการ
 • ยืดหยุ่นต่อผู้ใช้เมื่อต้องการปรับเปลี่ยน รูปแบบฉลาก และ สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด
 • รองรับเครื่องพิมพ์ได้หลากหลายยี่ห้อทั้ง เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เฉพาะทางและเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ทั่วไป
 • รองรับการออกแบบและพิมพ์งานกับเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก
 • รองรับการออกแบบและพิมพ์งานกับเครื่องพิมพ์ในระบบ RFID
 • มีเครื่องมือพิเศษ ที่ชื่อว่า BarTender Integration ที่ช่วยทำให้งานพิมพ์ฉลากและบาร์โค้ด เป็นไปอย่างอัตโนมัติ
 • สามารถทำรันนิ่งนัมเบอร์ได้ Running Number
 • สามารถดึงข้อมูลจากไฟล์เอ็กเซล ออกมาพิมพ์ได้ Excel File
 • สามารถดึงข้อมูลผ่านทาง กลุ่มฐานข้อมูลของไมโครซอฟท์คือ Microsoft OLE DB and ODBC support, including drivers for:  Access, AS/400, Btrieve, dBase, Excel, Informix, Interbase, MySQL, Oracle database, Pervasive.SQL, PostgreSQL, Progress, SQL Server, Sybase, and more
 • สามารถอ่านข้อมูลจาก SAP ที่อยู่ในรูปแบบของ IDocs
 • ต้องการดูข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • Get Technical Specifications of BarTender Program Click Here.
  .
 • โหลดโบรชัวร์ โปรแกรม บาร์เทนเดอร์ ฉบับภาษาไทย คลิกที่นี่
 • Download BarTender Brochure Thai edition, Click Here.
  .
 • โหลดโบรชัวร์ โปรแกรม บาร์เทนเดอร์ ฉบับภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่
 • Download BarTender Brochure English edition, Click Here.
  .
 • โหลด โปรแกรม บาร์เทนเดอร์ ตัวทดลอง ใช้งานได้นาน 30 วัน คลิกที่นี่
 • Download 30days Trial version of BarTender Program , Click Here.
  .
 • โหลดไดรเวอร์ของ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จากโปรแกรม บาร์เทนเดอร์ คลิกที่นี่
 • Download Barcode Printer Drivers from BarTender , Click Here.