โปรแกรมขายหน้าร้าน NS-Easystore-Professional

รายละเอียดสินค้า

โปรแกรมเก็บข้อมูลสินค้า

  • ลงทะเบียนสินค้า (แม่พิมพ์) และสามารถพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดแม่พิมพ์ได้
  • บันทึกข้อมูลการเบิก ผู้เบิก, สถานที่เบิก, ผู้ให้เบิก, วันที่ เวลา
  • บันทึกข้อมูลการรับคืน ผู้รับคืน, สถานที่เก็บ, วันที่ เวลา
  • สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ ตามวันที่ เดือน
  • ข้อมูลรายงานสามารถส่งออกเป็นไฟล์ อื่นๆ ได้ เช่น excel, textfile
  • สามารถใช้งานพร้อมกันได้หลายเครื่อง

หมายเหตุ : โปรแกรมเป็นโปรแกรมที่ทำขึ้นใหม่จะมีระยะเวลาในการทำงานประมาณ 45 วันทำการ

  • ลูกค้าสามารถติดตั้งโปรแกรมได้หลายเครื่องโดยไม่คิดค่า license เพิ่มเติม
  • หากมีการเพิ่มเติมนอกเหนือจากความต้องการที่คุยกันเบื้องต้น จะคิดราคาใหม่